We hebben het afgelopen jaar gratis gebruik mogen maken van de garage van Marleen en Piet van Veelen. Hierdoor was het mogelijk te pionieren en een basis te leggen onder Biologisch Verbonden.

Nu gaan we verhuizen naar het gebouw van Nova Zembla/Nova Boules aan de Dorpsstraat 214a. Daar sla je het Kerkepad in en even verderop ligt het gebouw. Voor het gebouw is een parkeerterrein. 

We kunnen daar beschikken over een grote, verwarmde ruimte. Dit zal het meewerken, zeker met de winter voor de deur, veraangenamen. 

Zoals je ziet is de website al weer een stuk verder af, maar we zijn nog steeds bezig deze te verbeteren. Alle hulp hierbij is welkom, dus als je nog recepten hebt met de producten die er te bestellen zijn, dan ontvangen we die graag via het contactformulier