De huisregels van Biologisch Verbonden

  • Om lid te worden betaal je €15,- (€10,- contributie en eenmalig €5,- inschrijfkosten). Na inschrijving ontvang je een bevestiging met je lidmaatschapsnummer.Het bankrekeningnummer is NL94 TRIO 0320 6416 43.
  • De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- per huishouden (ongeacht het aantal personen) en moet voor 1 september worden voldaan, onder vermelding van je lidmaatschapsnummer. Het eerste jaar van lidmaatschap wordt geen contributie gerekend.
  • Bestellen kan alleen als voorgaande bestellingen zijn afgerekend en het inschrijfgeld dan wel de contributie is voldaan.
  • Bij het afwegen van de producten kan het zijn dat je iets meer of minder krijgt (maximaal 10%). De prijs blijft in dit geval ongewijzigd.
  • Bij grotere afwijking vindt prijsaanpassing plaats.
    Gezellig als je kind of uw kleinkind meekomt bij het ophalen van de bestelling. Tijdens het voorbereiden van de bestellingen is het niet toegestaan om kinderen (of huisdieren) mee te nemen.
  • De deelname aan Biologisch Verbonden geschiedt op eigen risico.