De pijlers van Biologisch Verbonden

Wij zijn een groep mensen die vanuit verschillende beweegredenen bewust met eten bezig is. Bijvoorbeeld omdat we graag duurzaam met de wereld om willen gaan. Of omdat we ons eten direct van de boer, met zo min mogelijke transport kilometers, willen betrekken en willen weten waar het vandaan komt. Of omdat we het fijn vinden om smaakvol te eten. Bij al die beweegredenen past biologisch eten dat wordt verbouwd door boeren die hun verse producten binnen een dag na de oogst bij ons kunnen leveren. Vanuit al deze verschillende beweegredenen geven wij Biologisch Verbonden vorm:

 • Via Biologisch Verbonden koop je gezamenlijk producten in zoals groenten, fruit, kaas en eieren. De producten zijn afkomstig van biologische / biologisch-dynamische bedrijven of van bedrijven in omschakeling;
 • De producten komen rechtstreeks van de boer;
 • Door een slim distributiesysteem, blijft het aantal transportkilometers beperkt tot een minimum;
 • De producten zijn seizoensgebonden;
 • Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun gewassen;
 • Door het ontbreken van de tussenhandel worden biologische groenten en fruit goedkoper dan in een reguliere winkel en daardoor bereikbaar voor een grotere groep mensen;
 • Alle leden van Biologisch Verbonden helpen bij toerbeurt mee met de uitgifte van de producten of verrichten anderszins werkzaamheden voor de voedselcoöperatie;
 • Biologisch Verbonden heeft geen winstoogmerk.

DE WERKWIJZE VAN BIOLOGISCH VERBONDEN

 • Een keer per twee weken ontvang je een e-mail van Biologisch Verbonden met daarin de openingstijden van de webwinkel.
 • Als je wilt bestellen, dan kan dat via de link in deze mail. Met een eigen inlogcode kom je in de bestelmodule en maak je een keuze uit de groenten en fruit die op dat moment beschikbaar zijn. Je stelt dus je eigen pakket samen.
 • Bij het voltooien van je bestelling kun je zien wat het je ongeveer gaat kosten. Dit kan uiteindelijk iets afwijken, als bijvoorbeeld bepaalde producten toch niet of maar beperkt leverbaar blijken te zijn.
 • Als we je bestelling niet voor sluitingstijd hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat je deze keer niets wilt bestellen.
 • Je kunt de bestelling op de eerstvolgende uitgiftedag ophalen bij het gebouw van Nova Zembla/Nova Boules aan de Dorpsstraat 214a tussen 11:45 en 12:30 uur. De uitgiftedagen zijn op de woensdag. Niet afgehaalde bestellingen dienen wel te worden afgerekend.
 • Neem altijd zelf een boodschappentas mee. Je bestelling wordt klaargezet in een krat of doos. Aan de hand van je bestellijst (deze ligt ook voor je klaar) kun je zelf je bestelling controleren en overladen in je eigen tas of krat.
 • Je betaalt door dezelfde dag nog het verschuldigde bedrag over te maken naar NL94 TRIO 0320 6416 43 van Biologisch Verbonden te Wormer. 
 • Een voorwaarde om deelnemer te zijn is dat je bij toerbeurt meehelpt met de uitgifte van de producten of anderszins werkzaamheden verricht voor de voedselcoöperatie. We streven er naar om dit op termijn één keer per 6 weken te laten zijn – in het begin moet je misschien iets vaker helpen (bij minder leden ben je immers vaker aan de beurt). Je helpt bij het uitladen van de producten, het wegen, het klaarmaken van de bestellingen en bij de uitgifte. Je werkt samen met andere leden. Het is lekker aanpoten, maar ook gezellig om samen te werken en elkaar beter te leren kennen.
 • Als je geïnteresseerd bent in ons initiatief, nodigen wij je uit om eens langs te komen op een uitgiftedag. Dan kun je zien hoe we te werk gaan en of het initiatief bij je past. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

DE HUISREGELS VAN BIOLOGISCH VERBONDEN

 • Een nieuw lid betaalt €15,- (€10,- contributie en €5,- inschrijfkosten). Wie lid wordt na januari, betaalt 5 euro inschrijfgeld en 1 euro per maand tot en met augustus. Na inschrijving ontvang je een bevestiging met je lidmaatschapsnummer.
 • Het bankrekeningnummer is NL20 INGB 0006 9325 41.
 • De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,- per huishouden (ongeacht het aantal personen) en moet worden voldaan, onder vermelding van je lidmaatschapsnummer.
 • Bestellen kan alleen als voorgaande bestellingen zijn afgerekend en het inschrijfgeld dan wel de contributie is voldaan.
 • Bij het afwegen van de producten kan het zijn dat je iets meer of minder krijgt (maximaal 10%). De prijs blijft in dit geval ongewijzigd. Bij grotere afwijking vindt prijsaanpassing plaats.
 • Gezellig als je kind of uw kleinkind meekomt bij het ophalen van de bestelling. Tijdens het voorbereiden van de bestellingen is het niet toegestaan om kinderen (of huisdieren) mee te nemen.
 • De deelname aan Biologisch Verbonden geschiedt op eigen risico.